O nás

Naší hlavním cílem je vzbudit zájem veřejnosti o tuto překrásnou, a přesto stále neznámou zemi.

Především chceme podporovat rozvoj a nezávislost místních komunit Mayů nabídkou jimi tradičních, ručně tkaných výrobků (některé i podle zásad fair trade) a:
z peněz získaných z prodeje jednoho (jakéhokoliv) výrobku necháme vysadit v Guatemale dva stromy
z prodeje guatemalských starostlivých panenek, pomáháme dětěm, které byly popálené při práci v továrně na výrobu pyrotechniky chodit do školy

Nabízíme studium španělštiny spojené s bydlením v guatemalských rodinách, kdy mají zájemci možnost blíže se seznámit s jejich životním stylem a kulturou a tradicemi této země.
Chceme informovat o projektech v Guatemale, která nabízejí možnost zapojit se jako dobrovolník.

V roce 2013 jsme navázali kontakt přímo s fair trade guatemalskou ženskou skupinou. Jde o sdružení mayských žen ( z mayské skupiny Quiche ), vyrábějící kvalitní, ručně tkané textilní výrobky, spojující původní mayské tradice s moderním designem.

Nákupem těchto výrobků tedy přímo podporujeme více než 60 indiánských žen, žijících v guatemalských horách, jež pocházejí ze třech různých komunit, těžce poznamenaných občanskou válkou, která proběhla v letech 1960-1996 a devastací hurikánu Stan v roce 2005.

Umožňujeme těmto ženám pobírat odpovídající (fair trade) mzdu a přispívat na jejich vzdělávací a tréninové programy, které dále pomáhájí zajišťovat nezávislou a soběstačnou ženskou pracovní komunitu.

Love for Guatemala navíc podporuje zalesnění Guatemaly a zavázal se nechat vysadit dva stromy za peníze získané z prodeje jednoho (jakéhkoliv) výrobku. Na vysazování nových stromů se podílejí místní ženy, muži i děti. Součástí programu je i osvěta o důležitosti zalesňování zdejší krajiny. 
Guatemala trpí úbytkem lesů, takže v období dešťů přichází v důsledku vykácení porostu spousta rodin v horách o přístřeší, smetené z kopců vlivem silné eroze.

 

Děkujeme za vaši koupi a Váš zájem!

 

All Rights Reserved - Love for Guatemala